Welkom ,

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van toepassing op evenementen die zichtbaar zijn op Mijntickets.eu

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die een ticket koopt via www.mijntickets.eu

Algemene voorwaarden van toepassing op dit evenement

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: de openbare gebeurtenis die georganiseerd wordt door provinciaal domein De Ster.

 • Organisator: provinciaal domein De Ster, p/a Lage Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas.

 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor dit evenement heeft ingeschreven en zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarden zoals hier wordt beschreven.

 • Toegangsticket: dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het evenement.


 1. Verkoopsvoorwaarden toegangstickets

  1. Het toegangsticket is uitsluitend geldig voor het evenement en de dag die op de voorzijde van het toegangsticket vermeld staat.

  2. Enkel een geprinte versie van het toegangsticket wordt aanvaard aan de ingang van het domein.

  3. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken, is het toegangsticket voorzien van een unieke QR-code die aan de ingang gescand zal worden. Het toegangsticket is niet geldig zonder deze QR-code.

  4. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het toegangsticket tot gevolg hebben. Het namaken van een toegangsticket zal juridisch vervolgd worden.

  5. In geval van verlies of diefstal zal het toegangsticket noch vervangen noch terugbetaald worden. Na betaling is er dus geen herroepingsrecht van toepassing.

  6. Bij het in ontvangst nemen van het toegangsticket ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de organisator van het evenement of elke andere derde betrokken bij de inrichting of organisatie.

  7. Met de geprinte toegangstickets krijgt alleen de eerste aanbieder van elk origineel toegangsticket toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde toegangstickets zal de toegang dus worden geweigerd.

  8. Ongebruikte toegangstickets worden niet terug betaald.

  9. De koper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke toegangsticketprijs is verboden.

  10. Er is geen terugbetaling bij afgelasting van het evenement.


 1. Aansprakelijkheid

  1. De houder neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

  2. De organisator en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.


 1. Algemeen

  1. De organisator heeft het recht om mensen te weigeren of van het terrein te verwijderen indien zij bovenstaande regels niet respecteren.

  2. Door het kopen van een toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat zij/hij tijdens het evenement gefilmd/gefotografeerd kan worden. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promo te voeren voor het evenement.

  3. Alle deelnemers worden verzocht geen grote handtassen of (rug)zakken mee te nemen. De deelnemer dient correct te reageren op verzoeken van de security om de tassen en zakken te onderzoeken en op mogelijke aftasting.

  4. Iedere deelnemer dient de eigendommen en de rust van de buren te respecteren.

  5. De koper van een toegangsticket is gehouden de richtlijnen op te volgen die door de organisator wordt gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter preventie van overlast. In geval van niet-naleving ervan, heeft de organisator het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

  6. De organisator behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de deelnemer te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst.


Door de aankoop van dit toegangsticket bent u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.